Nasze komentarze do wyroków w najnowszym wydaniu „Rzeczpospolitej”

Opublikowane w Bez kategorii

Nawet jeśli pracownik jest przymuszany do pracy w okresie trwającego zwolnienia lekarskiego i pobierania zasiłku chorobowego, to nie dochodzi do uprawnionego pobierania świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Taki wyrok wydał Sąd Okręgowy w Łodzi w wyroku z  26 kwietnia 2022 r. (VIII Ua 76/21), a skomentował go w dzisiejszej „Rzeczpospolitej” dr Marcin Wojewódka.

LINK DO KOMENTARZA

Przesłanki do nabycia prawa do emerytury na podstawie przepisów o emeryturach pomostowych muszą być spełnione łącznie. Brak spełnienia choćby jednego z tych warunków powoduje niemożność nabycia uprawnień emerytalnych.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie w wyroku z 13 kwietnia 2022 r. (III AUa 366/21) komentuje w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolita Małgorzata Lesiuk.

LINK DO KOMENTARZA