Informacja prawna – Przedłużenie z mocy prawa kadencji organów związków zawodowych z uwagi na pandemię COVID-19

Opublikowane w Aktualności

W dniu 19 sierpnia 2021 roku weszła w życie ustawa z dnia 24 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Przedmiotowe przepisy wprowadzają z mocy prawa przedłużenie kadencji statutowych organów związków zawodowych z uwagi na pandemię COVID-19.

PRZEDŁUŻENIE Z MOCY PRAWA

Zgodnie z nowym przepisem jeżeli w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu upływa kadencja organu statutowego związku zawodowego, związku lub organizacji przedsiębiorców, związków pracodawców, ich federacji i konfederacji lub społecznego inspektora pracy i w związku z obowiązywaniem tego stanu nie mają oni możliwości przeprowadzenia wyborów, to  kadencja tych organów ulega przedłużeniu.

PEŁNA INFORMACJA PRAWNA