Informacja prawna na temat zniesienia limitu 30-krotności – rozprawa w Trybunale Konstytucyjnym

Opublikowane w Aktualności

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 października 2018 roku w Trybunale Konstytucyjnym odbyła się rozprawa w sprawie stwierdzenia konstytucyjności ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (ustawa znosząca limit 30-krotności).

Trybunał, po wysłuchaniu stron, odroczył rozprawę do dnia 13 listopada 2018 r.

Prezydent w styczniu 2018 roku skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, w celu sprawdzenia jej przepisów pod kątem konstytucyjności. Zgodnie z przepisami ustawy (przekazanej do Trybunału Konstytucyjnego) od 1 stycznia 2019 roku miał zostać zniesiony limit tzw. trzydziestokrotności składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Ustawa nie zostanie podpisana przez Prezydenta do czasu rozpoznania sprawy przez Trybunał Konstytucyjny.

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji prawnej ustawa znosząca limit 30-krotności nie jest częścią porządku prawnego. W związku z tym limit 30-krotności składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe obowiązuje.

POBIERZ INFORMACJĘ PRAWNĄ W FORMACIE PDF