Gazeta Prawna – Związki już mogą zyskać wiedzę o liczebności innych organizacji

Opublikowane w Aktualności

15 stycznia 2019 r. związek zawodowy złożył do pracodawcy wniosek o udostępnienie mu informacji o liczbie członków innej zakładowej organizacji. Czy firma ma obowiązek udzielić ją już teraz, czy dopiero począwszy od informacji o liczebności składanej przez związki zawodowe za pierwsze półrocze 2019 r. (czyli do 7 lipca)? W jakiej formie należy taką wiedzę udostępnić?

Radca prawny Izabela Zawacka, lider działu zbiorowego prawa pracy: Związki zawodowe mają obowiązek składać informację o liczbie swych członków raz na pół roku, a nie – jak dotychczas – raz na kwartał. Tak wynika z ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 ze zm). Jej znowelizowane przepisy (weszły w życie 1 stycznia br.) przewidują zmianę zasad informowania o liczbie członków związków. Nie regulują one jednak sytuacji dotyczącej ustalenia liczebności związku za ostatni kwartał 2018 r., za który organizacje związkowe – według dotychczasowych przepisów – powinny złożyć informację do 10 stycznia 2019 r. Opierając się na zasadzie bezpośredniego działania nowej ustawy, należy przyjąć, że związki zawodowe pierwszą informację o liczbie członków (w ramach nowych przepisów) powinny złożyć również do 10 stycznia 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r. To oznacza, że ta informacja podlegać już będzie wszystkim rygorom i konsekwencjom prawnym przewidzianym w nowelizacji, tj. w szczególności będzie miał do niej zastosowanie art. 251 ust. 4 ustawy. Przewiduje on, że wspomniana informacja jest udostępniana przez pracodawcę do wglądu innej działającej u niego organizacji związkowej na jej pisemny wniosek. Stosować należy też już art. 251 ust. 7 ustawy, zgodnie z którym zarówno pracodawca, jak i każda inna organizacja związkowa (bez względu na to, czy jest reprezentatywna) może zgłosić pisemne zastrzeżenie co do liczebności danego związku w ciągu 30 dni od przedstawienia informacji. 

Kliknij, by przeczytać cały artykuł

Gazeta Prawna I. Zawacka Związki już mogą zyskać wiedzę o liczebności innych organizacji 31012019