Gazeta Prawna – Za okres zwolnienia przysługuje wynagrodzenie urlopowe

Opublikowane w Aktualności

Wraz z wprowadzeniem art. 362 do kodeksu pracy zatrudniający zyskali możliwość jednostronnego decydowania o tym, czy pracownik będzie świadczył obowiązki w okresie wypowiedzenia umowy. Jakie wynagrodzenie należy wypłacić podwładnemu zwolnionemu z obowiązku świadczenia pracy?

radca prawny Izabela Dziubak-Napiórkowska:  Artykuł 362 k.p. przesądza, że za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy zatrudnionemu przysługuje płaca.

W okresie przed bezpośrednim uregulowaniem tej kwestii w przepisach orzecznictwo i doktryna prezentowały różne możliwości określenia wysokości takiego wynagrodzenia.

Zgodnie z dominującym poglądem pracownikowi przysługiwało wówczas wyłącznie wynagrodzenie przestojowe (czyli zgodnie z art. 81 k.p. wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony – 60 proc. wynagrodzenia).

W związku z nowelizacją k.p. (dodanie wspomnianego art. 362) uregulowano jednak i tę kwestię. Przy ustalaniu pensji za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop.

Kliknij, by przeczytać cały artykuł