Gazeta Prawna – Tarcza 2.0, czyli instrukcja zwalniania pracowników

Opublikowane w Aktualności

Pandemia koronawirusa zmusza wszystkich do ustanawiania nowych standardów i zachowań. Dotyczy to także szeroko rozumianego prawa pracy. Jeszcze dwa, trzy lata temu w przepisach rangi ustawowej na próżno było szukać wskazówek, jak rozwiązywać stosunki pracy i na jakich zasadach to robić. Ale to się właśnie zmieniło – tarcza antykryzysowa 2.0 zawiera przepisy będące pierwszą w Polsce instrukcją zwalniania pracowników. Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695) wskazuje bowiem kryteria doboru do zwolnień. Choć obowiązujące od 18 kwietnia przepisy dotyczą w większości urzędników, warto im się dobrze przyjrzeć. Na przyszłość.

Pierwszy raz w historii

Ustawodawca wyposażył Radę Ministrów w możliwość nakazania – w drodze rozporządzenia – konkretnemu podmiotowi objętemu przepisami nowej ustawy zmniejszenia zatrudnienia. Jeśli rząd skorzysta z przyznanych uprawnień, to z pewnością setki, jeśli nie tysiące byłych urzędników pojawią się na rynku pracy, i to prawdopodobnie jeszcze w 2020 r. Przesłanką zastosowania tego rozwiązania jest sytuacja, gdy skutki gospodarcze COVID-19 spowodowują stan zagrożenia dla finansów publicznych państwa, w szczególności wyższy od zakładanego w ustawie budżetowej wzrost deficytu budżetu państwa lub państwowego długu publicznego.

CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ