Gazeta Prawna – Granice swobody wypowiedzi są ruchome

Opublikowane w Aktualności

Nie ulega wątpliwości, że każdy pracownik ma pełne prawo do wyrażania swojej opinii na temat pracodawcy, jego postępowania oraz kwestii związanych ze świadczeniem pracy. Powyższe oznacza także prawo do krytykowania działań pracodawcy, przez co należy rozumieć możliwość zgłaszania konstruktywnych opinii.

Prawo pracownika do krytyki poczynań pracodawcy nie ma jednak charakteru bezwzględnego. Podlega bowiem zarówno ograniczeniom systemowym, jak i ograniczeniom ad hoc. Przez ograniczenie systemowe należy rozumieć np. zdefiniowany w przepisach kodeksu pracy pracowniczy obowiązek dbania o dobro zakładu pracy. Powyższe oznacza, że ewentualna krytyka poczynań pracodawcy powinna brać pod uwagę właśnie uzasadnione interesy pracodawcy. Nawoływanie klientów pracodawcy przez działaczy związkowych do niekupowania produktów tego pracodawcy może być np. traktowane jako działania na szkodę pracodawcy, a co za tym idzie, będzie to naruszenie obowiązku dbania o dobro zakładu pracy. W konsekwencji taką formę wyrażania krytyki należy uznać za niedopuszczalną. Natomiast inaczej będzie wyglądać sytuacja w przypadku uczestnictwa przez tych samych działaczy związkowych w marszach protestacyjnych czy manifestacjach, w czasie których będą wykrzykiwane hasła niepochlebne dla polityki prowadzonej przez pracodawcę. Taką formę wyrażania negatywnych opinii można uznać co do zasady za dopuszczalną.

Autor: dr Marcin Wojewódka

CAŁY ARTYKUŁ