Elastyczne formy zatrudnienia – publikacja jest już dostępna!

Opublikowane w Aktualności

Z przyjemnością informujemy, że publikacja „Elastyczne formy zatrudnienia” dostępna jest już w sprzedaży! To zbiór wiedzy, w którym w sposób szczegółowy omówiliśmy zagadnienia związane z różnymi formami zatrudniania pracowników.

Publikacja opisuje:

 1. Elastyczne formy zatrudnienia takie jak:
 • terminowe umowy o pracę;
 • zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy;
 • zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło, kontrakty menedżerskie);
 • praca tymczasowa;
 • wypożyczanie pracowników;
 • samozatrudnienie.

Elastyczność w systemach i rozkładach czasu pracy, tj.:

 • ruchomy czas pracy;
 • indywidualny rozkład czasu pracy;
 • system pracy „weekendowej”;
 • system „skróconego tygodnia pracy”;
 • zadaniowy system czasu pracy. 

 Omówione zostały także takie instytucje jak telepraca i home office , a także mniej znane  formy elastycznego zatrudnienia jak:

 • job sharing (dzielenie stanowiska) zwany też systemem pracy dzielonej;
 • job rotation – przechodzenie pracowników przez rożne stanowiska pracy w przedsiębiorstwie, w celu rozwoju i pogłębienia swoich umiejętności i doświadczeń;
 • agile – w polskim porządku prawnym agile znajduje zastosowanie w prawie zamówień publicznych.

Poradnik przeznaczony jest dla przedsiębiorców, pracodawców, szeroko rozumianych służb kadrowych, a także dla pracowników, którzy chcieliby dowiedzieć się jakie mają możliwości świadczenia pracy (w większości przypadków dana forma świadczenia pracy wprowadzana jest na wniosek pracownika).

Zakupu publikacji dokonać można za pośrednictwem strony wydawnictwa: http://sklep.infor.pl/poradnik-gazety-prawnej-8-19-elastyczne-formy-zatrudniania.html