Dr Wojewódka o wyroku SN odnośnie stosowania KP wobec pracowników sądów

Opublikowane w Aktualności

Zapraszamy do lektury komentarza Doktora Marcina Wojewódki dla Katarzyny Żaczkiewicz-Zaorskiej z serwisu Prawo.pl

„SN wyłącza stosowanie kodeksu pracy wobec pracowników sądów”

Analiza uzasadnienia tego orzeczenia siłą rzeczy prowadzi do wniosku, że może ono budzić kontrowersje – uważa dr Marcin Wojewódka, radca prawny w Wojewódka i Wspólnicy Sp. k..

Myślę, że głębszego zastanowienia wymaga stwierdzenie, że przepisy aktu niższej rangi, jakim niewątpliwie jest rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, znoszą czy zastępują ogólnie obowiązujące przepisy zawarte wprost w treści Kodeksu pracy. Wygląda na to, że skład orzekający Sądu Najwyższego przyjmuje, że przepis rozporządzenia może wyłączyć stosowanie przepisu Kodeksu pracy.

Ponadto w tym konkretnym przypadku trudno się również zgodzić z tym, że pozbawienie danej osoby funkcji kierowniczej (w tym przypadku kierownika sekretariatu) nie jest zmianą istotną warunków umowy o pracę. A skoro – jak stwierdził sam Sąd Najwyższy – brak zastosowania dyspozycji art. 42 k.p. wynika także właśnie z braku istnienia przesłanki istotności zmiany, to postrzeganie odwrotne w tym zakresie, jednoznacznie potwierdza możliwość, a wręcz konieczność zastosowania przepisów kodeksu pracy.”

Przeczytaj całość tekstu już teraz, klikając w LINK