Dr Wojewódka: jak wycenić pracę w domu

Opublikowane w Aktualności

Zapraszamy do lektury artykułu, który Dr Marcin Wojewódka opublikował na łamach Rzeczypospolitej

„Jak wycenić pracę w domu?”

 

Co zapisano w przepisach o pracy zdalnej
W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że z treści nowych przepisów wynika jednoznacznie, że wysokość ryczałtu powinna odpowiadać przewidywanym kosztom ponoszonym przez pracownika w związku z wykonywaniem pracy zdalnej, a przy ustalaniu jego wysokości bierze się pod uwagę w szczególności normy zużycia energii elektrycznej oraz koszty usług telekomunikacyjnych.
Zwróćmy uwagę, że ustawodawca posłużył się sformułowaniem „przewidywanych kosztów”, a nie zaś faktycznych kosztów. Jest to różnica, i można powiedzieć, że niekoniecznie subtelna. Co innego bowiem, że przewiduje poniesienie kosztów w określonej wysokości, a co innego ich faktyczne poniesienie.

Bilet miesięczny komunikacji miejskiej jest ryczałtem.”

 

 

Przeczytaj całość tekstu już teraz, klikając w LINK