Dr Wojewódka dla Serwisu Samorządowo-Administracyjnego o pracy zdalnej i kontroli pracowników

Opublikowane w Aktualności

Rządowy projekt nowelizacji Kodeksu Pracy zawiera długo wyczekiwane przepisy szcze-gółowo regulujące pracę zdalną, wyczekiwane zarówno przez pracowników, jak i praco-dawców Jedni czekają głównie na uregulowanie kwestii pobycia kosztów prądu czy do-stępu do sieci, a drudzy na unormowanie prawa do kontroli pracownika na tzw. „zdalnej „. Na uregulowanie i prawne umocowanie zasad pracy zdalnej pracodawcy i pracownicy czekają od początku pandemii, czyli od ponad dwóch lat. Dziś możliwa jest ona na podsta-wie przepisów covidowych. Jednak w praktyce wszystko zależy od indywidualnych ustaleń i zaufania między pracownikiem a pracodawcą.

 

 

To jedynie fragment tekstu autorstwa Doktora Marcina Wojewódki dla Serwisu Samorządowo-Administracyjnego.

Przeczytaj całość już teraz, klikając w LINK