Dr Marcin Wojewódka delegowany do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A.

Opublikowane w Bez kategorii

INFORMACJA NA TEMAT CZASOWEGO DELEGOWANIA
DR. MARCINA WOJEWÓDKI
DO PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW PREZESA ZARZĄDU PKP CARGO S.A.

 

Warszawa, 29 kwietnia 2024 roku

 

Szanowni Państwo,

mamy wielką przyjemność poinformować, że z dniem 26 kwietnia 2024 roku Rada Nadzorcza spółki PKP Cargo S.A., największego przewoźnika kolejowego w naszym kraju, notowanego na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, delegowała dr Marcina Wojewódkę do czasowego pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu PKP Cargo S.A.

Powyższe nastąpiło na czas określony 3 miesięcy to jest do dnia 25 lipca 2024 roku, z możliwością wcześniejszego zakończenia delegowania. Delegowanie ma charakter projektowy i jest związane z posiadanymi przez dr. Wojewódkę kompetencjami w zakresie zbiorowego prawa pracy, relacji ze związkami zawodowymi oraz procesów restrukturyzacyjnych, które będą wykorzystane w tym podmiocie, zatrudniającym kilkadziesiąt tysięcy pracowników.

 

Jednocześnie pragniemy wskazać, że w okresie delegowania bieżące zarządzanie Kancelarią Wojewódka i Wspólnicy będzie czasowo prowadzone przez doświadczonych wspólników Kancelarii:

 

Natomiast mec. Marcin Wojewódka będzie wspierał rozwój Kancelarii oraz świadczenie bieżącej pomocy prawnej. Powyższe ma charakter czasowy i natychmiast po zakończeniu delegowania zostaną przywrócone uprzednie zasady.

 

Kancelaria Wojewódka i Wspólnicy jest wyspecjalizowaną organizacją, która świadczy pomoc prawną dla pracodawców w zakresie prawa pracy i świadczeń pracowniczych, ze szczególnym uwzględnieniem procesów restrukturyzacyjnych oraz planów i programów emerytalnych. Powyższa specjalizacja jest z sukcesem rozwijana o czym świadczą nowe projekty, nowi Klienci oraz wzrost liczby prawników Kancelarii. W zakresie naszej specjalizacji zapewniamy terminową i rzetelną pomoc prawną na najwyższym merytorycznym poziomie. Zapraszamy do korzystania z naszego wsparcia.

Wszelkie zapytania ofertowe można też przesyłać na adres oferta@wojewodka.pl

 

Mamy nadzieję, że powyższe informacje będą dla Państwa przydatne. W razie potrzeby uzyskania dalszych informacji lub pytań zapraszamy do kontaktu na adres aleksandra.najduk@wojewodka.pl

 

Z wyrazami szacunku

dr Marcin Wojewódka z zespołem

 

 

INFORMACJA – PDF