Dr Wojewódka o obowiązkach pracodawcy przy autozapisie do PPK

Opublikowane w Aktualności

Zapraszamy do lektury komentarza, który Dr Marcin Wojewódka udzielił Reginie Skibińskiej z Prawo.pl

„AUTOZAPIS DO PPK: JAKIE OBOWIĄZKI MA PRACODAWCA”

 

„Obowiązki informacyjne pracodawcy

Prawidłowe spełnienie tego obowiązku powinno nastąpić między 1 stycznia 2023 r. a 28 lutego 2023 r. włącznie. Przekazanie informacji w terminie późniejszym, mimo że nie jest obarczone bezpośrednią sankcją karną, to jednakże może być potraktowane jako nieprawidłowe prowadzenie PPK, a co za tym idzie pracodawca potencjalnie naraża się na grzywnę

Zapisy do PPK

Jeśli ktoś chce zostać uczestnikiem PPK, nie musi nic zrobić. – Pracodawca, jeśli nie otrzyma od takiej osoby żadnej deklaracji, żadnego oświadczenia, to będzie z mocy prawa zobowiązany zapisać tę osobę do PPK, czyli w praktyce wpisać ją na listę załącznik do umowy o prowadzenie PPK, a następnie zacząć naliczać wpłaty do PPK. To jest obowiązek pracodawcy

Jeśli natomiast dana osoba złoży pracodawcy od dnia 1 marca 2023 roku deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, to skutki dla pracodawcy będą jeszcze wygodniejsze.

Musi on bowiem w istocie jedynie dopilnować tego, żeby za daną osobę nie naliczać wpłat do PPK, zaś sam powinien przede wszystkim zachować tę deklarację i archiwizować ją do lutego 2027 roku. A teraz w ciągu siedmiu dni powinien poinformować o złożeniu deklaracji instytucję finansową”

 

Przeczytaj całość tekstu już teraz, klikając w LINK