12 listopada 2018 roku dniem wolnym od pracy

Opublikowane w Aktualności
12 listopada 2018 roku dniem wolnym od pracy

Informujemy, że w dniu 7 listopada 2018 roku została uchwalona przez Sejm i podpisana przez Prezydenta ustawa o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Celem ustawy jest upamiętnienie i uczczenie faktu odzyskania w dniu 11 listopada 1918 r. Niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską. W związku z tym, w celu umożliwienia szczególnego uczczenia Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, ustawa wprowadza dodatkowy, jednorazowy dzień 12 listopada 2018 r. jako dzień będący Świętem Narodowym. Ustawa stanowi, że jest to dzień wolny od pracy.

Ustawa wprowadza również dodatkowe szczególne regulacje dotyczące:

  • udzielania w dniu 12 listopada 2018 r. świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń opieki zdrowotnej w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, udzielanych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, które mają być udzielone w tym dniu w godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, według zaplanowanej na ten dzień kolejności (art. 3);
  • zapewnienia dostępności w dniu 12 listopada 2012 r. aptek ogólnodostępnych, które zgodnie z uchwałą rady powiatu, o której mowa w art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, są obowiązane zapewnić dostępność świadczeń na terenie powiatu w dni wolne od pracy (art. 3).

Konsekwencją powyższej ustawy jest konieczność zmiany harmonogramów pracy, podstawy ekwiwalentu za urlop oraz wypłacania pracownikom dodatków za pracę w święto w sytuacji, gdyby musieli pracować tego dnia. Ponadto, w poszczególnych indywidualnych przypadkach zakładów pracy mogą wystąpić inne konsekwencje, uzależnione od indywidualnej sytuacji.

Mamy nadzieję, że powyższa informacja będzie dla Państwa przydatna. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.

POBIERZ INFORMACJĘ W FORMACIE PDF