Publikacje książkowe

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Komentarz

Autor: dr Marcin Wojewódka

Wydawnictwo: C. H. Beck

Rok wydania: 2019

Komentarz do ustawy z 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215), która weszła w życie 1.1.2019 r. jest pierwszym na rynku kompleksowym omówieniem tematyki pracowniczych planów kapitałowych, które w latach 2019–2021 staną się powszechnym świadczeniem oferowanym przez większość pracodawców w Polsce.

Pracownicze Programy Emerytalne. Komentarz.

Autorzy: Alicja Kopeć, Marcin Wojewódka

Wydawnictwo: C. H. Beck

Rok wydania: 2005

Dr Marcin Wojewódka jest współautorem Komentarza do ustawy o Pracowniczych Programach Emerytalnych (PPE), który jest pierwszym tego typu opracowaniem na ryku szczegółowo omawiającym przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku, wraz z nowelizacją z dnia 1 lipca 2005 roku.

Kobieta w ciąży prawa pracownicze.

Autorzy: Alicja Dobrenko, Grzegorz Trejgeldr Marcin Wojewódka

Wydawnictwo: INFOR Biznes Sp. z o.o.

Rok wydania: 2015

Pisma procesowe z zakresu prawa pracy z objaśnieniami i płytą CD

Redakcja: Grzegorz Trejgel, dr Marcin Wojewódka

Autorzy: Alicja Dobrenko, Grzegorz Trejgel, Anna Wijkowska, Marcin Wojewódka, Izabela Zawacka

Wydawnictwo: C.H. Beck

Rok wydania: 2014

Najważniejsze orzeczenia Sądu Najwyższego PRAWO PRACY

Autor: Izabela Zawacka

Wydawnictwo: Infor Biznes

Rok wydania: 2012

Świadczenia emerytalne. Komentarz.

Autorzy: Alicja Kopeć, Marcin Wojewódka, Wojciech Maciejko

Wydawnictwo: C. H. Beck

Rok wydania: 2008

Informowanie pracowników i przeprowadzanie z nimi konsultacji. Komentarz.

Autorzy: Anna Pabisiak, Marcin Wojewódka

Wydawnictwo: C .H. Beck

Rok wydania: 2007

Praxis. Prawo pracy dla sędziów i pełnomocników. Wzory pism. Przykłady i wskazówki praktyczne, orzecznictwo

Redakcja: Krzysztof Walczak, dr Marcin Wojewódka

Autorzy: Alicja Dobrenko, Grzegorz Trejgel, Anna Wijkowska, dr. Marcin Wojewódka, Izabela Zawacka i inni

Wydawnictwo: C.H. Beck

Rok wydania: 2015

Pracownicze Plany Kapitałowe. Kompendium dla pracodawców

Autorzy: Marcin Wojewódka, Adrian Prusik, Oskar Sobolewski, Antoni Kolek

Wydawnictwo: Infor Biznes Sp. z o.o.

Rok wydania: 2019

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl