Publikacje książkowe

Publikacje książkowe

 

 

 

 

Praxis. Prawo pracy dla sędziów i pełnomocników. Wzory pism. Przykłady i wskazówki praktyczne, orzecznictwo

Redakcja: Krzysztof Walczak, dr Marcin Wojewódka

Autorzy: Alicja Dobrenko, Grzegorz Trejgel, Anna Wijkowska, dr. Marcin Wojewódka, Izabela Zawacka i inni

Wydawnictwo: C.H. Beck

Rok wydania: 2015

Praxis. Prawo pracy to praktyczny komentarz w ujęciu systemowym. Dzięki połączeniu zagadnień materialnoprawnych i procesowych oraz zastosowaniu wskazówek praktycznych, przykładów z praktyki orzeczniczej i wzorów pism, a także systemowi wzajemnych odesłań Praxis jest niezbędnym narzędziem w procesie stosowania prawa w praktyce. Pomaga interpretować istniejące przepisy z uwzględnieniem orzecznictwa oraz skutecznie przygotować umowę, pismo procesowe, opinię prawną czy strategię działania.

Publikacja do kupienia w księgarni CH Beck. 

 

 

Kobieta w ciąży prawa pracownicze.

Autorzy: Alicja Dobrenko, Grzegorz Trejgel, dr Marcin Wojewódka

Wydawnictwo: NFOR Biznes Sp. z o.o.

Rok wydania: 2015

Z poradnika dowiedzą się jaką mają ochronę prawną, kiedy ile przysługuje im dni wolnych i przerw w pracy, jakie są zasady przejścia na urlop macierzyński i rodzicielski, jak wykorzystać urlop wychowawczy, a także jakie uprawnienia i obowiązki mają przyszłe mamy, które prowadzą własną firmę. Opracowanie przedstawia w przystępny sposób podstawowe informacje, poparte licznymi przykładami. Zawiera także wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla kobiet, wzory wniosków urlopowych składanych pracodawcy, wzory formularzy zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych.

Publikacja do kupienia w Infor Sklep. 

 

 

 

 

 

 

 

Pisma procesowe z zakresu prawa pracy z objaśnieniami i płytą CD

Redakcja: Grzegorz Trejgel, dr Marcin Wojewódka

Autorzy: Alicja Dobrenko, Grzegorz Trejgel, Anna Wijkowska, Marcin Wojewódka, Izabela Zawacka

Wydawnictwo: C.H. Beck

Rok wydania: 2014

Pisma procesowe z zakresu prawa pracy z objaśnieniami i płytą CD, to pozycja zawierająca szczegółowe zestawienie wzorów pism procesowych najczęściej występujących w praktyce, tworzonych na podstawie przepisów Kodeksu pracy. Publikacja obejmuje istotne etapy postępowania sądowego, począwszy od pism w postępowaniu pojednawczym przed sądem pracy i zakładową komisją pojednawczą, wnoszonych przed wszczęciem procesu, przez pisma wnoszone przez pracowników, pisma w toku procesu, kończąc na pismach w postępowaniu egzekucyjnym.

Obok wzoru konkretnego pisma modelowego, z uwzględnieniem jego poprawnej formy i wymagań co do treści, zamieszczono komentarz, w którym wskazano problemy wynikające na tle tworzenia i stosowania konkretnych pism, w szczególności ułatwiające zrozumienie ich treści oraz zawierające praktyczne wskazówki dotyczące stosowania prawa materialnego, jego wykładni oraz czynności procesowych zawiązanych z danym rodzajem pisma. Do każdego wzoru przyporządkowano najważniejsze orzecznictwo.

Publikacja do kupienia w księgarni CH Beck. 

Najważniejsze orzeczenia Sądu Najwyższego PRAWO PRACY

Autor: Izabela Zawacka

Wydawnictwo: Infor Biznes

Rok wydania: 2012

Publikacja zawiera zbiór orzeczeń Sądu Najwyższego zawierających tezy, opisy stanów faktycznych oraz uzasadnienia prawne.

W opracowaniu zostały omówione takie zagadnienia jak: czas pracy, wynagrodzenia, zakaz konkurencji, zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników, równe traktowanie w zatrudnieniu i mobbing, uprawnienia związane z rodzicielstwem, wypadki przy pracy, urlopy.

 

Świadczenia emerytalne. Komentarz.

Autorzy: Alicja Kopeć, Marcin Wojewódka, Wojciech Maciejko

Wydawnictwo: C. H. Beck

Rok wydania: 2008

Komentarz "Świadczenia emerytalne" szeroko omawia ustawę z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych oraz z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych.

W komentarzu uwzględniono najnowszy stan prawny, orzecznictwo, urzędowe interpretacje organów administracji oraz poglądy doktryny.

 

 

 

 

Informowanie pracowników i przeprowadzanie z nimi konsultacji. Komentarz.

Autorzy: Anna Pabisiak, Marcin Wojewódka
Wydawnictwo: C .H. Beck
Rok wydania: 2007

Komentarz do ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji jest pierwszym na rynku kompleksowym omówieniem tematu rad pracowników, który dotyczy praktycznie wszystkich średnich i dużych pracodawców w Polsce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracownicze Programy Emerytalne. Komentarz.

Autorzy: Alicja Kopeć, Marcin Wojewódka

Wydawnictwo: C. H. Beck

Rok wydania: 2005

Dr Marcin Wojewódka jest współautorem Komentarza do ustawy o Pracowniczych Programach Emerytalnych (PPE), który jest pierwszym tego typu opracowaniem na ryku szczegółowo omawiającym przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku, wraz z nowelizacją z dnia 1 lipca 2005 roku. Komentarz powstał na podstawie kilkuletniego praktycznego doświadczenia autorów w tworzeniu oraz rejestracji PPE we wszystkich formach.

Poza omówieniem pojęć i instytucji zawartych w przepisach, główny nacisk jest położony  na przestawienie funkcjonowania programów ze strony pracodawców oraz wskazaniu występujących w praktyce problemów.

Komentarz adresowany jest przede wszystkim do pracodawców prowadzących lub zamierzających utworzyć PPE, przedstawicieli związków zawodowych, członków reprezentacji, prawników, pracowników podmiotów zarządzających PPE, a także do tysięcy uczestników PPE.