Publikacje

Prawnicy kancelarii są autorami licznych artykułów publikowanych zarówno w prasie specjalistycznej jak i w prasie codziennej.

Wielokrotnie na łamach prasy, w radiu radcy prawni komentowali bieżące wydarzenia dotyczące prawa pracy, omawiali orzeczenia sądów czy objaśniali propozycje zmian w Kodeksie Pracy.

Przejdź do odpowiedniej sekcji:
2018 Informacje prawne
2017
2016
Starsze