Aleksandra Najduk

Of counsel w kancelarii Wojewódka i Wspólnicy Sp. k., członek działu produktów emerytalnych. Absolwentka Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania nieruchomościami Politechniki Warszawskiej.

Z Kancelarią związana od 2018 r. Doświadczenie z zakresu systemu emerytalnego zdobywała m.in. podczas swojej 2-letniej pracy w Gabinecie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W Kancelarii zajmuje się projektami z zakresu III filara systemu emerytalnego – Pracowniczymi Programami Emerytalnymi oraz Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.

Aleksandra Najduk - zdjęcie