radca prawny Adrian Prusik, Lider Działu Produktów Emerytalnych

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w doradztwie pracodawcom oraz usługodawcom w zagadnieniach związanych z dodatkowym zabezpieczeniem emerytalnym. 

W obszarze produktów emerytalnych Kancelaria świadczy między innymi usługi w zakresie:

  • prawnych warunków funkcjonowania III filara emerytalnego,
  • funkcjonowania rynku kapitałowego w wymiarze emerytalnym,
  • wsparciem instytucji finansowych w przygotowaniu produktów emerytalnych dla klientów indywidualnych i pracodawców,
  • wsparciem pracodawców przy tworzeniu i funkcjonowaniu pozaustawowych produktów emerytalnych, pracowniczych programów emerytalnych oraz pracowniczych planów kapitałowych,
  • reprezentowaniem pracodawców oraz instytucji finansowych przed organami administracji publicznej oraz sądami w zakresie procedur dotyczących nadzoru nad rynkiem emerytalnym,
  • bieżącym wsparciem pracodawców i instytucji finansowych w obsłudze produktów emerytalnych,
  • przygotowaniem opinii prawnych i rekomendacji z zakresu produktów emerytalnych na rynku kapitałowym,
  • reprezentowaniem pracodawców w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.