radca prawny Alicja Pawelec, Lider Działu Postępowań Sądowych

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie procesowego prawa pracy. Z uwagi na dużą liczbę prowadzonych spraw sądowych, w praktyce w każdym tygodniu każdy z naszych prawników dedykowanych do oferty, staje przed sądami powszechnymi w sprawach z zakresu prawa pracy bądź ubezpieczeń społecznych.

Wśród prowadzonych spraw możemy wskazać między innymi kompleksowe prowadzenie spraw sądowych o:

 • dyskryminację
 • nadgodziny
 • kary porządkowe
 • odszkodowania
 • odprawę pieniężną
 • mobbing
 • zadośćuczynienie za szkody moralne
 • premię roczną
 • bezzasadne rozwiązanie umowy o pracę
 • przywrócenie do pracy
 • odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę
 • ustalenie pracy w warunkach szczególnych.

Radcy prawni Kancelarii przygotowali we współpracy z Wydawnictwem C.H. Beck publikację „Pisma procesowe z zakresu prawa pracy z objaśnieniami i płytą CD” (2014), która zawiera szczegółowe zestawienie wzorów pism procesowych najczęściej występujących w praktyce, tworzonych na podstawie przepisów Kodeksu pracy.

Eksperci Kancelarii byli współautorami publikacji „Praxis. Prawo pracy dla sędziów i pełnomocników. Wzory pism. Przykłady i wskazówki praktyczne, orzecznictwo” (C.H. Beck 2015).