Krzysztof Sosnowski

Radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorstw zdobyte w polskich kancelariach prawnych. Z Kancelarią związany od 2011 roku.
W Kancelarii pracuje głównie przy projektach dotyczących wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy (regulaminy, ZUZP, porozumienia z organizacjami związkowymi), projektach w obszarze relacji ze związkami zawodowymi i zbiorowego prawa pracy, w tym również organizacji i współpracy z radami pracowników, jak również projektach dotyczących indywidualnych stosunków pracy, przygotowania umów oraz w bieżącej obsłudze Klientów. Autor licznych publikacji z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.