Kornel Kowalski

Radca prawny. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (2011) i Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2014). W trakcie studiów prawniczych aktywnie uczestniczył w studenckim ruchu naukowym – był Prezesem Koła Procesualistów UKSW.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach radców prawnych i adwokatów oraz jako asystent sędziego w warszawskich Sądach Rejonowych, Sądzie Okręgowym i Apelacyjnym w Warszawie (2014 – 2017).

Pracuje głównie przy projektach:

  • związanych z wdrażaniem Pracowniczych Programów Emerytalnych i Pracowniczych Planów Kapitałowych;
  • dotyczących wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy (regulaminy, zakładowe układy zbiorowe pracy, porozumienia z organizacjami związkowymi);
  • w obszarze relacji ze związkami zawodowymi i zbiorowego prawa pracy głównie w związku z restrukturyzacją przedsiębiorstw, w tym również organizacji i współpracy z radami pracowników;
  • dotyczących indywidualnych stosunków pracy, sporów sądowych, przygotowania umów oraz w bieżącej obsłudze Klientów.

Autor licznych publikacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, publikowanych w dziennikach ogólnopolskich i czasopismach specjalistycznych. Współautor publikacji Elastyczne formy zatrudnienia (Infor 2019).

Pracownik Zespołu Radców Prawnych Zakładu Emerytalno–Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie (2017-2018).

1307 01132 — 1_Bright