Kornel Kowalski

Radca prawny. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (2011) i Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2014). W trakcie studiów prawniczych aktywnie uczestniczył w studenckim ruchu naukowym – był Prezesem Koła Procesualistów UKSW. Otrzymał wyróżnienie na I. Konkursie Wiedzy o Procedurze Karnej, który był organizowany przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (2013 r.).

Z Kancelarią związany od 2018 roku. Dotychczasowe  doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach radców prawnych i adwokatów oraz jako asystent sędziego w warszawskich Sądach Rejonowych, Sądzie Okręgowym i Apelacyjnym w Warszawie (2014 – 2017). Członek Zespołu Radców Prawnych Zakładu Emerytalno – Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie (2017-2018).

1307 01132 — 1_Bright