Prawo pracy

Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorstw i przedsiębiorców w zakresie:

  • przygotowywania i opiniowania projektów dokumentów z zakresu prawa pracy (np. umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, umowy o zakazie konkurencji)
  • opiniowania podejmowanych przez pracodawcę działań związanych z zatrudnianiem polskich pracowników zagranicą oraz obcokrajowców w Polsce i ich zgodności z prawem pracy oraz prawem ubezpieczeń społecznych
  • reprezentowania pracodawcy w postępowaniach sądowych w zakresie prawa pracy obejmujące kompleksowe prowadzenie spraw we wszystkich instancjach sądowych na zasadach ustalonych z pracodawcą, w tym: uczestnictwo w rozprawach, przygotowywanie pism procesowych
  • pomocy w negocjacjach pracodawcy ze związkami zawodowymi oraz reprezentantami pracowników
  • pomocy w zakresie renegocjacji Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy oraz przekształcania ich w Regulaminy Wynagrodzeń i Pracy
  • pomocy w zakresie przygotowania oraz przeprowadzenia wyborów przedstawicieli do Europejskich Rad Zakładowych oraz Rad Pracowników
  • restrukturyzacji systemów nagród jubileuszowych oraz odpraw
  • pomocy prawnej dla pracowników

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl