O nas

Wojewódka i Wspólnicy Sp. k. to warszawska kancelaria prawa pracy, specjalizująca się w pomocy pracodawcom i usługodawcom w zakresie zbiorowego i indywidualnego prawa pracy.

Radcy prawni Kancelarii świadczą pomoc prawną przede wszystkim na rzecz średnich i dużych pracodawców, w większości polskich spółek oraz zagranicznych korporacji obecnych w Polsce.

Cechą wyróżniającą Kancelarię jest bogate doświadczenie w następujących obszarach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych:

  • przygotowywanie projektów i negocjowanie wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy (regulaminy pracy i wynagradzania, ZUZP, porozumienia z organizacjami związkowymi)
  • indywidualne stosunki pracy (umowy o pracę, umowy szkoleniowe, zakaz konkurencji oraz kwestie związane z uprawnieniami rodzicielskimi pracowników)
  • przeprowadzanie zmian restrukturyzacyjnych (przejście zakładu pracy w trybie art. 231 Kodeksu pracy, zwolnienia grupowe)
  • wsparcie w negocjacjach pracodawcy ze związkami zawodowymi, radą pracowników oraz innymi reprezentantami pracowników
  • specjalizacja w procesowym prawie pracy oraz reprezentowanie pracodawcy przed sądami oraz innymi organami zewnętrznymi (Powiatowy Urząd Pracy w przypadku zwolnień grupowych, Państwowa Inspekcja Pracy w przypadku Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, Komisja Nadzoru Finansowego w przypadku pracowniczego programu emerytalnego)
  • due dilligence w zakresie prawa pracy
  • doradztwo w zakresie utworzenia i prowadzenia u pracodawcy programów dobrowolnych form oszczędzania na emeryturę, w tym w szczególności PPE i PPK

Obecnie Kancelaria zatrudnia radców prawnych, członków Okręgowych Izb Radców Prawnych w Warszawie, Lublinie i Kielcach, a także aplikantów radcowskich i innych, merytorycznych oraz administracyjnych pracowników. Pracami Kancelarii zarządza dr Marcin Wojewódka, specjalista w zakresie systemu emerytalnego, zajmujący się w praktyce tą tematyką od 1998 roku. Dr Marcin Wojewódka w latach 2016-2017 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl