Odcinek 2 – Wycofanie środków z PPK

Opublikowane w Akademia PPK, Aktualności

Zgodnie z projektem ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) możliwość wycofania środków z PPK będzie istniała na dwóch etapach oszczędzania: na etapie akumulacji środków, jak też po osiągnięciu przez uczestnika 60 roku życia. Na etapie akumulacji będą to: wypłata części środków w przypadku poważnego zachorowania, wypłata środków na cele mieszkaniowe oraz wypłata transferowa. Natomiast po osiągnieciu 60 roku życia, uczestnik będzie mógł skorzystać z wypłaty zgromadzonych środków lub świadczenia małżeńskiego, a także ze szczególnego rodzaju wypłaty transferowej. Odrębną kategorię stanowi zwrot w formie pieniężnej, który może być dokonany w dowolnym momencie. Jednak w przypadku zwrotu, świadczenie należy między innymi pomniejszyć o otrzymane dopłaty roczne i składkę powitalną oraz należy przekazać 30% składek finansowanych przez podmiot zatrudniający do ZUS. Instytucja zwrotu zostanie opisana w oddzielnym odcinku Akademii PPK.

Czytaj dalej