Odcinek 9 – Podatki w PPK

Opublikowane w Akademia PPK, Aktualności

Projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) przewiduje opodatkowanie środków gromadzonych na rejestrze prowadzonym w ramach PPK na różnych jego etapach – zasilenia, akumulacji i wycofania. Mechanizm opodatkowania składek do…

Czytaj dalej

Odcinek 7 – Dziedziczenie środków i ich podział w razie śmierci uczestnika PPK

Opublikowane w Akademia PPK, Aktualności

Zgromadzone przez uczestnika pracowniczego planu kapitałowego (PPK) środki w przypadku śmierci tej osoby nie przepadają. W zależności od decyzji uczestnika PPK będą one podlegać dziedziczeniu na zasadach ogólnych lub też trafią do osoby imiennie wskazanej przez uczestnika PPK.

Czytaj dalej

Odcinek 6 – Umowy w ramach PPK

Opublikowane w Akademia PPK, Aktualności

Projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) przewiduje obowiązek zawierania dwóch rodzajów umów w ramach PPK – umowy o zarządzanie PPK i umów o prowadzenie PPK. Pierwsza będzie zawierana między podmiotem zatrudniającym a wybraną instytucją finansową (usługodawcą), druga natomiast zawierana będzie przez podmiot zarządzający z usługodawcą w imieniu i na rzecz każdego uczestnika PPK.

Czytaj dalej

Odcinek 5 – Inwestowanie środków w ramach PPK

Opublikowane w Akademia PPK, Aktualności

Zgodnie z projektem ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) podmiot
zarządzający (TFI) będzie inwestował wszystkie środki zgromadzone przez uczestnika
w ramach PPK zgodnie z najlepszym interesem uczestnika. Każdy podmiot zarządzający
będzie miał obowiązek utworzenia co najmniej czterech funduszy lub subfunduszy ze
zróżnicowaną polityką inwestycyjną. Wydaje się, że ze względu na możliwość
oszczędzania w ramach PPK osób w wieku do 60 lat pożądanym rozwiązaniem będzie
zaoferowanie pięciu lub więcej funduszy lub subfunduszy o zróżnicowanej planowanej
dacie inwestycji co dziesięć lat.

Czytaj dalej

Odcinek 4 – Wybór usługodawcy w PPK

Opublikowane w Akademia PPK, Aktualności

Zgodnie z projektem ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) wybór usługodawcy – towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego danym PPK będzie leżał po stronie pracodawcy. Jeżeli w określonym terminie nie wybierze on żadnego podmiotu, to z mocy ustawy jego partnerem stanie się tzw. wyznaczona instytucja finansowa (której większościowym akcjonariuszem jest Polski Fundusz Rozwoju S.A.). W ramach PPK pracodawcy będą musieli zawrzeć umowę o zarządzanie PPK oraz w imieniu i na rzecz uczestników umowę o prowadzenie PPK.

Czytaj dalej

Odcinek 3 – Obowiązki pracodawcy w PPK

Opublikowane w Akademia PPK, Aktualności

Zgodnie z projektem ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) utworzenie planów oznacza nałożenie na pracodawców nowych obowiązków. Najważniejszym skutkiem wprowadzenia ustawy obok zwiększenia kosztów pracy o koszty obligatoryjnej składki podstawowej pracodawcy do PPK, będą nowe obowiązki administracyjne
i informacyjne.

Czytaj dalej

Odcinek 2 – Wycofanie środków z PPK

Opublikowane w Akademia PPK, Aktualności

Zgodnie z projektem ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) możliwość wycofania środków z PPK będzie istniała na dwóch etapach oszczędzania: na etapie akumulacji środków, jak też po osiągnięciu przez uczestnika 60 roku życia. Na etapie akumulacji będą to: wypłata części środków w przypadku poważnego zachorowania, wypłata środków na cele mieszkaniowe oraz wypłata transferowa. Natomiast po osiągnieciu 60 roku życia, uczestnik będzie mógł skorzystać z wypłaty zgromadzonych środków lub świadczenia małżeńskiego, a także ze szczególnego rodzaju wypłaty transferowej. Odrębną kategorię stanowi zwrot w formie pieniężnej, który może być dokonany w dowolnym momencie. Jednak w przypadku zwrotu, świadczenie należy między innymi pomniejszyć o otrzymane dopłaty roczne i składkę powitalną oraz należy przekazać 30% składek finansowanych przez podmiot zatrudniający do ZUS. Instytucja zwrotu zostanie opisana w oddzielnym odcinku Akademii PPK.

Czytaj dalej

Odcinek 1 – Składki i inne zasilenia

Opublikowane w Akademia PPK, Aktualności

Zgodnie z projektem ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) środki wpłacane do PPK będą pochodziły z trzech źródeł: od pracodawców, od pracowników oraz ze środków Funduszu Pracy. W ramach PPK będą opłacane tak składki obligatoryjne (podstawowe), jak też fakultatywne (dodatkowe). Wszystkie te składki określone są jako procent od indywidualnego wynagrodzenia uczestnika PPK. Przewidziano też zasilenia ze strony Funduszu Pracy, uzależnione od spełnienia przez uczestnika PPK określonych warunków w zakresie gromadzenia środków w PPK.

Czytaj dalej
  • 1
  • 2