Rzeczpospolita – Źle reprezentowany związek działa bez umocowania

Opublikowane w Aktualności

Działanie sprzeczne z własnym statutem może się okazać bardzo niekorzystne dla zakładowej organizacji związkowej oraz jej członków. Dotyczy to m.in. sytuacji, gdy związek jest reprezentowany niezgodnie z jego postanowieniami.

Zasady reprezentacji związku zawodowego powinny, co do zasady, określać wewnętrzne regulacje takiej organizacji, w tym w szczególności jej statut. To więc z nich powinno wynikać m.in., kto w imieniu danej zakładowej organizacji związkowej powinien podpisać tzw. informację półroczną o liczbie jej członków w trybie art. 251 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych. Organizacja związkowa jest związana tymi wewnętrznymi regulacjami. Właściwa reprezentacja Przepisy prawa powszechnego, np. ustawy o związkach zawodowych, nie rozstrzygają kwestii reprezentacji związku zawodowego na zewnątrz, w tym składania informacji półrocznych. Jest to wewnętrzna sprawa każdej organizacji związkowej. Nie może jednak ulegać żadnym wątpliwościom, że takiej informacji nie może złożyć pracodawcy dowolny członek związku zawodowego. To związek zawodowy ustala zasady swojej reprezentacji – np. we wskazanym statucie. Raz to uczyniwszy, powinien się jednak tego trzymać. W innym przypadku może sobie napytać biedy.

Autor: dr Marcin Wojewódka, radca prawny | wspólnik zarządzający

PRZECZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ