Rzeczpospolita – Wniosek rodzica o obniżenie etatu wiąże pracodawcę

Opublikowane w Aktualności

Pracownik, który ma prawo korzystać z urlopu wychowawczego, może alternatywnie wnosić o obniżenie wymiaru czasu pracy. Jeśli pracodawca odmawia, popełnia wykroczenie.

Pracownica zatrudniona na umowę o pracę na pełny etat po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego złożyła wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy o 1/2. Wniosek doręczyła pracodawcy na 21 dni przed dniem powrotu do pracy. Mimo to szef nie wyraził zgody na obniżenie etatu i nakazał pracownicy powrót na pełny wymiar czasu pracy. Czy postąpił zgodnie z prawem? – pyta czytelniczka. Nie. Działanie pracodawcy nie było prawidłowe, a wręcz stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika i podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł (art. 281 § 1 ust. 5 k.p.).

POBIERZ CAŁY ARTYKUŁ