Rzeczpospolita – Usługi świadczone powtarzalnie to nie dzieła

Opublikowane w Aktualności

Zamiar zawarcia umowy o dzieło, a także świadome podpisanie takiej umowy nie mogą zmienić charakteru zatrudnienia zainicjowanego taką umową, jeśli wykazuje ono w przeważającym stopniu cechy innego stosunku prawnego.

Tak uznał Sąd Apelacyjny w Szczecinie, Wydział III Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w wyroku z 18 października 2012 r. (III AUa 439/12).

Autora: dr Marcin Wojewódka, radca prawny

PRZECZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ