Rzeczpospolita – Terminy obowiązywania rozwiązań w zakresie prawa pracy wynikających z tzw. ustawy anty-covidowej

Opublikowane w Aktualności

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842), czyli tzw. ustawa anty-covidowa wprowadziła cały szereg rozwiązań, w tym także w zakresie prawa pracy, co do których ustawodawca przewidział określony termin ich obowiązywania. Mimo, że na dzień dzisiejszy raczej nie zanosi się na to, aby stan epidemii w Polsce został odwołany, to mimo wszystko warto pamiętać o tych datach i odpowiednio już dziś planować działania swojego działu HR, mając na względzie ograniczoną w czasie możliwość korzystania z instrumentów, np. tarczy antykryzysowej.

Poniżej wymieniamy poszczególne rozwiązania wprowadzone w tzw. ustawie anty-covidowej uszeregowane według daty wygaśnięcia ich obowiązywania. Data wygaśnięcia liczona jest w każdym przypadku od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

POBIERZ PEŁNĄ INFORMACJĘ PRAWNĄ