Rzeczpospolita – Sąd odwoławczy musi naprawić postępowanie

Opublikowane w Aktualności

Zażalenie do Sądu Najwyższego przysługuje także w razie uchylenia przez sąd II instancji wyroku sądu I instancji i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania. Takie zażalenie ma służyć skontrolowaniu, czy orzeczenie zostało prawidłowo oparte na jednej z przesłanek wymienionych w przepisach.

Tak uznał Sąd Najwyższy w postanowieniu z 21 lutego 2018 r. (III PZ 15/17).

W tej sprawie pracownik dochodził przed sądem pracy od pracodawcy wypłaty kilku składników wynagrodzenia, w tym wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia za pracę w porze nocnej, dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych oraz ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, w łącznej kwocie prawie 40 tys. złotych. Pracownik był zatrudniony w pozwanej spółce na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/2 etatu za minimalnym wynagrodzeniem na stanowisku: pracownik ochrony, grupy interwencyjne – kierowca. Dodatkowo zawarł też umowę kontraktową z innym podmiotem na pełnienie dyżuru telefonicznego i wykonywanie patroli interwencyjnych.

Autor: dr Marcin Wojewódka, radca prawny

PRZECZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ