Rzeczpospolita: Pieniądze z OFE po śmierci, po które nikt się nie zgłasza

Opublikowane w Aktualności
Mobbing

Środki w OFE i na subkoncie ZUS podlegają dziedziczeniu. Sprawdzamy, co dzieje się z pieniędzmi, po które nie zgłaszają się uprawnieni oraz spadkobiercy.

Kiedy w 1999 r. wchodziła w życie reforma emerytalna wprowadzająca trzy filary systemu emerytalnego, dla osób, które nie były objęte obowiązkiem wyboru OFE, ale mogły do niego przystąpić na zasadzie dobrowolności, istotnym elementem decyzji była możliwość skorzystania ze środków zgromadzonych przez członków po ich śmierci. Kwoty miały być wypłacane po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub spadkobiercom. Jest to wyjątek od ogólnej zasady braku możliwości rozporządzania środkami przez członka funduszu.

PRZECZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ