Rzeczpospolita – Milczenie związku nie pomaga pracownikom

Opublikowane w Aktualności

Zakładowa organizacja związkowa powinna przekazać pracodawcy informację o wszystkich pracownikach podlegających jej obronie pod rygorem zwolnienia pracodawcy z obowiązku współdziałania z tą organizacją w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy. Takie żądanie pracodawcy jest zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych.

Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 14 czerwca 2012 r. (I PK 231/11).

W tej sprawie pracownik był zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku regionalnego kierownika sprzedaży w pełnym wymiarze czasu pracy. Pracodawca wystąpił z wnioskiem do działającej u niego organizacji związkowej o wskazanie nazwisk i imion pracowników pozwanej korzystających z ochrony w indywidualnych sprawach pracowniczych. W odpowiedzi organizacja związkowa pisemnie odmówiła udzielenia żądanych informacji, powołując się na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 28 października 2009 r. (II SA/ Wa16/09). W jej ocenie, wniosek pracodawcy miał charakter „abstrakcyjny”, a zatem sprzeczny z art. 30 ust. 21 ustawy o związkach zawodowych.

PRZECZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ