Rzeczpospolita – Konsultacja ze związkiem zawodowym tylko na piśmie

Opublikowane w Aktualności

Tryb konsultacji zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę z organizacją związkową określony w art. 38 § 1 kodeksu pracy określa obowiązek, którego wykonanie ma nastąpić na piśmie. Stanowi to jednoznaczną normę prawną, której naruszenie obwarowane jest sankcją w postaci uznania wypowiedzenia umowy o pracę za niezgodne z prawem (art. 45 § 1 k.p.).

Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 21 stycznia 2021 r. (III PSKP 2/21).

Pozwany pracodawca wypowiedział pracownikowi umowę o pracę w zakresie zmiany stanowiska pracy i miejsca świadczenia pracy. Jako przyczynę podał zmiany organizacyjne oraz optymalizację zatrudnienia, w wyniku których stanowisko pracy uległo likwidacji. W wyniku odwołania pracownika od wypowiedzenia warunków pracy, sąd rejonowy wyrokiem zasądził na jego rzecz odszkodowanie w kwocie 9300 zł. Uznał, że niemożliwe było przywrócenie pracownika do pracy z uwagi na to, że stanowisko, które wypowiedziano, faktycznie nie istniało w momencie wypowiedzenia.

Autorka: Dominika Mitkowska, aplikantka radcowska

PRZECZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ