Rzeczpospolita – BHP uzasadnia pytanie o szczepienie

Opublikowane w Aktualności

Obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy mógłby stanowić dla pracodawcy samoistną podstawę do przetwarzania danych na temat szczepień.

Istnienie podstaw prawnych, które umożliwiałyby pracodawcom przetwarzanie informacji na temat szczepień pracowników, budzi spore wątpliwości. Dominują głosy odmawiające pracodawcom podstawy do przetwarzania takiej kategorii danych osobowych. Nie brak jednak argumentów na rzecz stanowiska dopuszczającego taką możliwość. Katalog danych osobowych z art. 221 kodeksu pracy nie wymienia wprost informacji na temat szczepień. Brak jest także przychylnego w tej kwestii stanowiska Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Autor: Adrian Prusik, radca prawny | wspólnik

PRZECZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ