Prawo.pl – Jednostronne zawieszenie układów zbiorowych pracy do rozważenia

Opublikowane w Aktualności
Mobbing

Widmo załamania gospodarczego z powodu koronawirusa wymaga nadzwyczajnych regulacji także na polu prawa pracy. Jednym z rozwiązań do rozważenia jest uprawnienie uzwiązkowionych pracodawców do jednostronnego zawieszenia warunków płacowych wynikających z układów zbiorowych pracy, a także regulaminów wynagradzania.

Dla ochrony interesu pracowników, ustawodawca powinien jednak ustanowić maksymalny pułap wartości wynagrodzenia pracowniczego, które może być dotknięte takim zawieszeniem, a także poddać takie decyzje pracodawcy kontroli okręgowego inspektora pracy oraz umożliwić ich wzruszenie przed sądem.

Autor: radca prawny Adrian Prusik

CAŁY ARTYKUŁ