Prawo do otrzymania odprawy nie jest bezwzględne

Opublikowane w Aktualności

Dzisiejsza „Rzeczpospolita” publikuje artykuł dra Marcina Wojewódki pt. „Prawo do otrzymania odprawy nie jest bezwzględne”.

„Dla większości z nas oczywistością jest, że jeśli pracodawca rozwiązuje umowę o pracę z pracownikiem z przyczyn niedotyczących pracownika, to zmuszony jest wypłacić mu odprawę wynikającą z przepisów prawa. Jednak w praktyce takie uprawnienie nie ma charakteru bezwzględnego, tj. nie zawsze pracownikowi odprawa przysługuje”

 

Przeczytaj cały artykuł