Nowy obowiązek zgłaszania nowych pracowników do ZUS – kod wykonywanego zawodu

Opublikowane w Aktualności

Od 16 maja 2021 roku po stronie pracodawców pojawi się nowy obowiązek dotyczący zgłaszania osób w dokumentach zgłoszeniowych do ubezpieczeń – ZUS ZUA i ZUS ZZA. Od tego dnia należy wykazywać kod wykonywanego zawodu każdej zgłaszanej osoby. Jest to nowy obowiązek pracodawcy, o którym należy pamiętać podczas zgłaszania każdego nowego pracownika i zleceniobiorcy do ZUS.

16 maja 2021 r. wejdą w życie zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie danych przekazywanych w zgłoszeniu do ubezpieczeń. Zmiany zostały uchwalone w 2020 roku w jednej z ustaw covidowych, ale ustawodawca przewidział aż 12 miesięczne vacatio legis, co oznacza, że dopiero w tym miesiącu ustawa zacznie obowiązywać, a pracodawcy będą mieli nowy obowiązek. Zmiany dotyczą obowiązku wykazywania w formularzach zgłoszeniowych informacji o wykonywanym przez ubezpieczonego zawodzie. Zgodnie z nowym brzmieniem formularza ZUS ZUA i ZUS ZZA będą one zawierały 6-cyfrowy kod zawodu, który będzie obowiązkowy do wypełnienia przy zgłoszeniu nowych pracowników i zleceniobiorców do ubezpieczenia.

POBIERZ PEŁNĄ INFORMACJĘ PRAWNĄ