RZECZPOSPOLITA – Wynajęty pracownik na dodatkowym zleceniu bez składek ZUS

Opublikowane w Bez kategorii

Nie ma obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy-zlecenia w przypadku jej zbiegu z umową o pracę zawartą z innym podmiotem niż zleceniodawca, jeśli podstawa wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne jest przynajmniej równa kwocie minimalnego wynagrodzenia.

Tak uznał Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku w decyzji z 8 stycznia 2016 r. (DI/100000/43/1441/2015/).

Autor: dr Marcin Wojewódka, radca prawny

 

Kliknij, żeby przeczytać więcej