Materiały z wystąpienia mec. Wojewódki na konferencji Systemy zabezpieczenia społecznego wobec wyzwań demograficznych

Opublikowane w Aktualności

W dniach 24 – 25 września 2015 r. mec. Marcin Wojewódka i mec. Anna Wijkowska wzięli udział w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej Systemy zabezpieczenia społecznego wobec wyzwań demograficznych.

Celem konferencji była ocena wpływu wybranych procesów demograficznych, ekonomicznych i technicznych na funkcjonowanie systemów zabezpieczenia społecznego (zwłaszcza: systemów emerytalnych, systemów ochrony zdrowia i systemów długoterminowej opieki na osobami starszymi) w różnych państwach.

Dr Marcin Wojewódka wystąpił 25 września 2015 r. z tematem The impact of trade unions on occupational pension schemes in Poland.

Prezentacja dr. Marcina Wojewódki dostępna pod linkiem.

Konferencja została zorganizowana przez Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.