Wygrana mec. Izabeli Zawackiej w sprawie Józefa Wilka o przywrócenie do pracy w PKP Cargo

Opublikowane w Aktualności

10 grudnia 2015 roku Sąd w Nowym Sączu potwierdził oddalenie powództwa Józefa Wilka o przywrócenie do pracy w PKP Cargo.

W 2013 roku Józef Wilk został zwolniony dyscyplinarnie za fałszowanie kart pracy, brak świadczenia pracy w określonych datach oraz sprowadzenie swoim postępowaniem zagrożenia dla bezpieczeństwa w ruchu kolejowym. Razem z Józefem Wilkiem pracę bezpowrotnie stracili wtedy także maszynistka oraz dyspozytor, którzy z nim współpracowali. W ich przypadku sprawy zostały już zakończone wcześniej prawomocnymi orzeczeniami na korzyść PKP Cargo. Wszyscy trzej pracownicy byli członkami związku zawodowego „NSZZ Solidarność”, a na ich zwolnienie w trybie dyscyplinarnym nie zgodził się zarząd tej organizacji.

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu w wyroku z 10 grudnia 2015 roku podzielił stanowisko Sądu Rejonowego, który oddalił powództwo w całości. Podkreślił, że przyczyny wskazane w dyscyplinarnym zwolnieniu były prawdziwe. Sąd wykluczył tym samym, aby rzeczywistą przyczyną zwolnienia pana Józefa Wilka z pracy była jego aktywność związkowa, co było jednym z argumentów związkowca przeciwko PKP Cargo. Z oceny Sądu wynikało, że był on tylko jednym z wielu uczestników spotkań z zarządem PKP SA, na których obecne były też inne związki zawodowe. Zdaniem sądu w takiej sytuacji PKP Cargo, chcąc osłabić związki zawodowe, musiałby zwolnić wszystkich działaczy, a nie tylko Wilka.

Wygrana sprawa otwiera PKP Cargo, jako pracodawcy także możliwość dochodzenia od pana Józefa Wilka nienależnie wypłaconego wynagrodzenia za okres ostatnich trzech lat. Spółka podkreśla, że już ostrożne szacunki wskazują na kwoty przekraczające 100 tys. złotych.

PKP Cargo S.A. reprezentowała mec. Izabela Zawacka.

Więcej w artykule.