RZECZPOSPOLITA – Powrót do pracy niemożliwy, gdy umowa terminowa wygaśnie przed wyrokiem karnym

Opublikowane w Bez kategorii

Pracodawca nie ma obowiązku ponownie zatrudnić uniewinnionego pracownika, jeśli wyrok uprawomocnił się po upływie okresu, na jaki zawarto umowę terminową, która wygasła w związku z jego aresztowaniem.

Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 12 sierpnia 2015 r. (I PK 256/14).

Komentarz do wyroku: Alicja Dobrenko, radca prawny

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…