Dr Marcin Wojewódka i Anna Wijkowska na międzynarodowej konferencji Systemy zabezpieczenia społecznego wobec wyzwań demograficznych

Opublikowane w Aktualności

W dniach 24 – 25 września 2015 r. mec. Marcin Wojewódka i mec. Anna Wijkowska wzięli udział w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej Systemy zabezpieczenia społecznego wobec wyzwań demograficznych.

Celem konferencji była ocena wpływu wybranych procesów demograficznych, ekonomicznych i technicznych na funkcjonowanie systemów zabezpieczenia społecznego (zwłaszcza: systemów emerytalnych, systemów ochrony zdrowia i systemów długoterminowej opieki na osobami starszymi) w różnych państwach.

Konferencja była okazją do porównania rozwiązań ekonomicznych i prawno –instytucjonalnych stosowanych w różnych krajach, w tym- efektów reform systemów zabezpieczenia społecznego wprowadzonych pod koniec XX w. i w pierwszych dekadach XXI w. w odpowiedzi na wyzwania związane z demograficznym starzeniem się społeczeństwa, strukturalnymi przeobrażeniami na rynku pracy, globalizacją, a także przeobrażeniami społeczno-kulturowymi i zmianami technicznymi wpływającymi na kształtowanie warunków życia i pracy osób w wieku produkcyjnym  i poprodukcyjnym.

Dr Marcin Wojewódka wystąpił 25 września 2015 r. z tematem The impact of trade unions on occupational pension schemes in Poland.

 

 

Konferencja została zorganizowana przez Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.
 
Więcej informacji o konferencji tutaj.