GAZETA PRAWNA – Uprawnienia rodzicielskie – nowe możliwości

Opublikowane w Bez kategorii

Projekt nowelizacji został przygotowany z inicjatywy Prezydenta RP. Sejm uchwalił ustawę 24 lipca 2015 r., Senat nie wniósł do niej poprawek. Prezydent podpisał ją 5 sierpnia, a 31 sierpnia 2015 r. ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1268.

Nowości w systemie urlopów

Zmiany wprowadzone do kodeksu pracy mają ułatwić rodzicom godzenie życia zawodowego z opieką nad dziećmi przez zapewnienie większej elastyczności w korzystaniu z uprawnień rodzicielskich, w szczególności z urlopów macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich i wychowawczych.

Autor: Alicja Dobrenko, radca prawny

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…