RZECZPOSPOLITA – Wynagrodzenie prezesa z powołania wolne od składek na ZUS

Opublikowane w Bez kategorii

Gdy prezes zarządu spółki z o.o. wykonuje tę funkcję wyłącznie na podstawie powołania w rozumieniu kodeksu spółek handlowych, nie będąc związany ze spółką umową o pracę ani kontraktem cywilnoprawnym, nie powstaje obowiązek odprowadzania za niego składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia płaconego z tego tytułu przez płatnika składek.

Tak uznał Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie w decyzji nr 755/2015 z 2 lipca 2015 r. (WPI/200000/43/755/2015).

Komentarz do decyzji: Izabela Dziubak-Napiórkowska, radca prawny

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…