GAZETA PRAWNA – Czy facebookowa aktywność w trakcie macierzyńskiego pozbawi ochrony

Opublikowane w Bez kategorii

Okres urlopu macierzyńskiego nie prowadzi do jakiegokolwiek zawieszenia praw i obowiązków pracownika wynikających ze stosunku pracy. Tym samym pracodawca może wyciągać wobec pracownika, który korzysta z takiego urlopu, wszelkie konsekwencje, jakie by wyciągnął, gdyby ten był obecny w pracy. Na urlopie macierzyńskim może również dojść do naruszenia przez pracownika jego podstawowych obowiązków. Jednym z takich obowiązków pracownika jest dbałość o dobro zakładu pracy (art. 100 par. 2 kodeksu pracy), w którym zawiera się także dbałość o wizerunek firmy. I z tego obowiązku nie zwalnia to, że przebywa on na urlopie macierzyńskim.

Autor: Izabela Zawacka radca prawny

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…