GAZETA PRAWNA – Jak zoptymalizować wydatki na fundusz świadczeń socjalnych

Opublikowane w Bez kategorii

Zarząd spółki Serwis i Obsługa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie po dokonaniu analizy wydatków ponoszonych na zatrudnienie pracowników wyłonił wiele świadczeń, których dalsze utrzymywanie nie niosło, w ocenie zarządu, wymiernych korzyści w postaci wzrostu ich wydajności. Jednym z podstawowych wydatków był odpis podstawowy corocznie odprowadzany na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych utworzony dla pracowników i członków ich rodzin. Serwis i Obsługa sp. z o.o. zatrudnia blisko 2000 osób. Wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych została ustalona w obowiązującym u pracodawcy zakładowym układzie zbiorowym pracy w wysokości dwukrotnie przewyższającej wysokość odpisu podstawowego, przewidzianego w ustawie z 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. nr 43, poz. 163 ze zm.).

Autor: dr Marcin Wojewódka radca prawny, Krzysztof Sosnowski aplikant radcowski

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…