portal karieramamy.pl – Zakaz zatrudniania w godzinach nadliczbowych osoby opiekującej się dzieckiem

Opublikowane w Bez kategorii

Zakazy zatrudniania w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w przerywanym systemie czasu pracy oraz delegowania poza stałe miejsce pracy, bez zgody pracownika opiekującego się dzieckiem do lat 4.

Kobieta powracająca do pracy po urodzeniu dziecka nie tylko powraca na dotychczasowe stanowisko pracy względnie na stanowisko równorzędne lub odpowiadające jej kwalifikacjom zawodowym, pracodawcę obowiązuje również zakaz jej zatrudniania w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w przerywanym systemie czasu pracy oraz delegowania poza stałe miejsce pracy, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem do lat 4. Warto dodać, że jest to uprawnienie przysługujące nie tylko matce, ale również ojcu opiekującemu się dzieckiem oraz innej osobie posiadającej status pracownika, a opiekującej się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia.

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…