RZECZPOSPOLITA – Sędzia dostanie zasiłek po zakończeniu kariery

Opublikowane w Bez kategorii

Byłemu sędziemu, który stał się niezdolny do pracy przed zrzeczeniem się urzędu, przysługuje zasiłek chorobowy przez czas trwania tej absencji po rozwiązaniu stosunku służbowego.

Tak stwierdził Sąd Okręgowy w Łodzi w wyroku z 18 listopada 2014 r. (VII Ua 66/14).

Komentarz do wyroku: dr Marcin Wojewódka, radca prawny

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…