RZECZPOSPOLITA – Szef dopłaci do prywatnych wydatków związkowców

Opublikowane w Bez kategorii

Pracodawca może zasadnie żądać od działającej u niego organizacji związkowej, aby zwróciła koszty użytkowania za granicą internetu mobilnego ponad limity ustalone w firmie, z którego korzystał związkowiec do celów prywatnych.

Ponieważ jednak to pracodawca jest płatnikiem VAT, on zapłaci podatek, ponosząc ekonomiczny koszt działania związku zawodowego. Tak stwierdził Sąd Apelacyjny w Gdańsku w prawomocnym wyroku z 29 maja 2014 r. (III APa 10/14).

Komentarz do orzeczenia: dr Marcin Wojewódka, radca prawny

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…